06:14 EDT Thứ bảy, 20/10/2018
TỔNG ĐẠI LÝ BỘ LỌC NHIỄU NGUỒN, LỌC NHIỄU BIẾN TẦN PIONEER TẠI VIỆT NAM

Trang nhất » Sản Phẩm » MITSUBISHI Electric » Thiết bị tự động hóa


Xem ảnh lớn

FX2N-40MT-001 Mitsubishi programmer,plc,controller

Đăng ngày 24-03-2013 11:27:46 PM - 1262 Lượt xem Mã sản phẩm: FX2N-40MT-001
Giá: Liên hệ
Hãng sản xuất : MITSUBISHI Electric
Khuyến mại :
Bảo hành : 12 tháng
Địa điểm bán : Toàn Quốc

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Detailed Product Description

Mitsubishi plc programming FX1N-40MT-001 
1.Base unit with 24 inputs/16 transistor output 
2.High quality and competitive pric
Features:
Control Scale: 14 ~ 128
CPU processing speed 0.55 ~ 0.7μS / basic instruction
FX1N series on the right can be connected in the input-output expansion module and special function modules
The basic unit of the highest built-in 2-axis independent positioning 100kHz (transistor output type)
Built-in 8K of EEPROM memory, no batteries, maintenance-free

We can supply mitsubishi automation products including MITSUBISHI  FX1S,FX1N,FX2N,FX3U,FX3G Series PLC.

 

We have a good price for the below models:

 

The basic unit FX1S Series

FX1S-10MR-001

FX1S-14MR-001

FX1S-20MR-001

FX1S-30MR-001

FX1S-10MT-001

FX1S-14MT-001

FX1S-20MT-001

FX1S-30MT-001

FX1S-10MR-D

FX1S-14MR-D

FX1S-20MR-D

FX1S-30MR-D

FX1S-10MT-D

FX1S-14MT-D

FX1S-20MT-D

FX1S-30MT-D

 

The basic unit FX1N Series

FX1N-14MR-001

FX1N-24MR-001

FX1N-40MR-001

FX1N-60MR-001

FX1N-14MT-001

FX1N-24MT-001

FX1N-40MT-001

FX1N-60MT-001

FX1N-24MR-D

FX1N-40MR-D

FX1N-60MR-D

FX1N-24MT-D

FX1N-40MT-D

FX1N-60MT-D

FX1N-60MR-3A001

FX1N-232-BD
FX1N-422-BD
FX1N-USB-BD

 

FX2N Series of B2basic units ]

FX2N-16MR-001

FX2N-32MR-001

FX2N-48MR-001

FX2N-64MR-001

FX2N-80MR-001

FX2N-128MR-001

FX2N-16MT-001

FX2N-32MT-001

FX2N-48MT-001

FX2N-64MT-001

FX2N-80MT-001

FX2N-128MT-001

FX2N-32MR-D

FX2N-48MR-D

FX2N-64MR-D

FX2N-80MR-D

FX2N-32MT-D

FX2N-48MT-D

FX2N-64MT-D

FX2N-80MT-D

FX2N-16MS

FX2N-32MS

FX2N-48MS

FX2N-64MS

FX2N-80MS

FX2N-16MR-UA1/UL

FX2N-32MR-UA1/UL

FX2N-48MR-UA1/UL

FX2N-64MR-UA1/UL

 

FX2N Series of B2basic units ]

FX2NC-16MR-T

FX2NC-16MT

FX2NC-32MT

FX2NC-64MT

FX2NC-96MT

 

FX3U Series of B2basic units

FX3U-16MR/ES-A

FX3U-32MR/ES-A

FX3U-48MR/ES-A

FX3U-64MR/ES-A

FX3U-80MR/ES-A

FX3U-128MR/ES-A

FX3U-16MT/ES-A

FX3U-32MT/ES-A

FX3U-48MT/ES-A

FX3U-64MT/ES-A

FX3U-80MT/ES-A

FX3U-128MT/ES-A

FX3U-16MR/DS

FX3U-32MR/DS

FX3U-48MR/DS

FX3U-64MR/DS

FX3U-80MR/DS

FX3U-16MT-DS

FX3U-32MT/DS

FX3U-48MT/DS

FX3U-64MT/DS

FX3U-80MT/DS

FX3U-16MT/DSS

FX3U-32MT/DSS

FX3U-48MT/DSS

FX3U-64MT/DSS

FX3U-80MT/DSS

FX3U-16MT/ESS

FX3U-32MT/ESS

FX3U-48MT/ESS

FX3U-64MT/ESS

FX3U-80MT/ESS

FX3U-128MT/ESS

 

FX3G Series of B2basic units

FX3G-14MR/ES-A

FX3G-24MR/ES-A

FX3G-40MR/ES-A

FX3G-60MR/ES-A

FX3G-14MT/ES-A

FX3G-24MT/ES-A

FX3G-40MT/ES-A

FX3G-60MT/ES-A

FX3G-14MT/ESS

FX3G-24MT/ESS

FX3G-40MT/ESS

FX3G-60MT/ESS


Chúng tôi gửi tới quý khách các dòng sản phẩm:

FX1S: FX1S-10MR-ES/UL, FX1S-10MR-001, FX1S-10MT-ESS/UL, 
FX1S-10MT-001, FX1S-14MR-001, FX1S-14MR-ES/UL, FX1S-14MT-ESS/UL,
X1S-14MT-001, FX1S-20MR-ES/UL, FX1S-20MR-001, FX1S-20MT-ESS/UL,
FX1S-20MT-001, FX1S-30MR-ES/UL, FX1S-30MR-001, FX1S-30MT-ESS/UL,
X1S-30MT-001.


FX1N: FX1N-14MR-001, FX1N-14MR-ES/UL,FX1N-14MT-ESS/UL,
FX1N-24MR-001, FX1N-24MR-ES/UL, FX1N-24MT-001, FX1N-24MT-ESS/UL,
FX1N-40MR-001, FX1N-40MR-ES/UL, FX1N-40MT-001, FX1N-40MT-ESS/UL,
FX1N-60MR-001, FX1N-60MR-ES/UL, FX1N-60MT-001, FX1N-60MT-ESS/UL.


FX2N: FX2N-16MR-001, FX2N-16MR-ES/UL, FX2N-16MT-001, 
FX2N-16MT-ESS/UL, FX2N-32MR-001, FX2N-32MR-ES/UL,
FX2N-32MT-001, FX2N-32MT-ESS/UL, FX2N-48MR-001, 
FX2N-48MR-ES/UL, FX2N-48MT-001, FX2N-48MT-ESS/UL,
FX2N-64MR-001, FX2N-64MR-ES/UL, FX2N-64MT-001, 
FX2N-64MT-ESS/UL, FX2N-80MR-001, FX2N-80MR-ES/UL, 
FX2N-80MT-001, FX2N-80MT-ESS/UL, FX2N-128MR-001,
FX2N-128MR-ES/UL, FX2N-128MT-001, FX2N-128MT-ESS/UL.

FX3G: FX3G-14MR-001, FX3G-14MR-ES/A, FX3G-14MT-001, 
FX3G-14MT-ESS/A, FX3G-24MR-001, FX3G-24MR-ES/A,
FX3G-24MT-001, FX3G-24MT-ESS/A, FX3G-40MR-001,
FX3G-40MR-ES/A, FX3G-40MT-001, FX3G-40MT-ESS/A, 
FX3G-60MR-001, FX3G-60MR-ES/A, FX3G-60MT-001, 
FX3G-60MT-ESS/A.
FX3U: : FX3U-16MR-001, FX3U-16MR-ES/A, FX3U-16MT-001,
FX3U-16MT-ESS/A, FX3U-32MR-001, FX3U-32MR-ES/A,
FX3U-32MT-001, FX3U-32MT-ESS/A, FX3U-48MR-001,
FX3U-48MR-ES/A, FX3U-48MT-001, FX3U-48MT-ESS/A, 
FX3U-64MR-001, FX3U-64MR-ES/A, FX3U-64MT-001, 
FX3U-64MT-ESS/A, FX3U-80MR-001, FX3U-80MR-ES/A, 
FX3U-80MT-001, FX3U-80MT-ESS/A, FX3U-128MR-001, 
FX3U-128MR-ES/A, FX3U-128MT-001, FX3U-128MT-ESS/A.

Q Series: Q00JCPU, Q00CPU , Q01CPU , Q02CPU, Q02HCPU, Q06HCPU,
Q12HCPU, Q25HCPU, Q12PHCPU, Q25PHCPU, Q172HCPU, Q173HCPU,
Q172HCPU-T, Q173HCPU-T, Q172CPUN, Q173CPUN, Q172CPUN-T, 

Q173CPUN-T, Q12PRHCPU, Q25PHCPU,Q12PRHCPU, Q25PRHCPU. 
Q02UCPU, Q03UDCPU, Q04UDHCPU , QD75D4, QJ71C24N-R2,
PM150RSA060, Q68DAVN,Q64AD, Q68DAV, Q68ADV, Q61P-A2, 
QJ71C24N, Q02UCPU, Q64AD, QY18A, QY42P, QX42, QX41 , QY10,
QJ61BT11N , A3NMCA8 , A1SJ72T25 ,Q62P, Q63P, Q64P, Q61SP,
Q63RP, Q64RP, Q312B, Q63B, Q65B, Q68B, Q612B, Q52B, Q55B, Q33B, Q35B, 

AnS , An, QnA and QnAS series: 

Q2ASHCPU-S1, Q2ASHCPU, Q2ASCPU-S1, Q2ASCPU, Q4ARCPU,
Q4ACPU, Q3ACPU, Q2ACPU-S1, Q2ACPU, A2USHCPU-S1, 
A2ASCPU-S30, A2ASCPU-S1, A2ASCPU, A2SHCPU-S1, A2SHCPU,
A1SHCPU, A1SJHCPU-S8, A1SJHCPU, A4UCPU, A3UCPU, 
A2UCPU-S1, A2UCPU, A3ACPU, A2ACPU-S1, A2ACPU, 
A3NCPU, A2NCPU-S1, A2NCPU, A1NCPU. A38B, A32B,
A1SD75P3-S3 , A62D,AJ65SBTB2N-16R, A312B, 
AJ65SBTB3-16D, AJ65SBTB1-32D , A1SX42.

KHỐI MỞ RỘNG: 
FX2N-8ER-ES/UL, FX2N-8EX-ES/UL, FX2N-16EX-ES/UL ,
FX2N-8EYR-ES/UL, FX2N-8EYT-ESS/UL , FX2N-16EYR-ES/UL ,
FX2N-16EYT-ESS/UL, FX2N-32ER-ES/UL , FX2N-32ET-ESS/UL , FX0N-40ER-ES/UL,
FX2N-48ER-ES/UL , FX2N-48ET-ESS/UL và các khối mở rộng của dòng Q series,
AnS, An, QnA, QnAS series.


KHỐI BIẾN ĐỔI AD/DA : 
FX2N-2D; FX2N – 4DA; FX2N-2AD; FX2N-4AD; FX2N-8AD; 
FX2N-5A;FX0N-3A; FX2N-1HC; F2-40BL; A6BAT; MR-BAT.

KHỐI TRUYỀN THÔNG NỐI TIẾP : 
FX1N-485-BD; FX1N-232-BD/422-BD; FX2N-485-BD/422-BD; 
FX-232-BD; FX2N- 1PG-E; FX2N-20GM.

MÀN HÌNH GOT : 
GT1695-XTBA; GT1685M-STBA; GT1675M-STBA; GT1055-QSBD; 
GT1050-QBBD; GT1030-LBD; GT1020-LBD; GT1020-LBL.
Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 

Giỏ hàng

Sản Phẩm Bán Nhiều


Hỗ trợ trực tuyến

Lê Thanh Duy
090 444 8763
Phạm Đức Thuận
0909 624 998

Khách hàng Online

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 290

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9083

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3413265

Our Partners
          UY TÍN                                CHẤT LƯỢNG                               GIÁ TRỊ THỰC                                HỖ TRỢ 24/24                                                        
Tag tìm kiếm:

thiet ke giao dien hmi, scada | chuyen sua chua may moc cong nghiep chinanha phan khoi thiet bi khi nen smc nha phan phoi siemens | nha phan phoi schneider siemens | nha phan phoi plc mitsubishi | nha phan phoi autonics |