07:24 EDT Thứ bảy, 22/09/2018
TỔNG ĐẠI LÝ BỘ LỌC NHIỄU NGUỒN, LỌC NHIỄU BIẾN TẦN PIONEER TẠI VIỆT NAM

Trang nhất » Sản Phẩm » SELEC

SELEC

Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng
Mã sản phẩm: RC102C (48X96)
Đăng ngày 09-05-2014 10:44:57 PM
Giá : 1 364 000 VND
- Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng - Chức năng đếm: 6 số: 0.01 tới 999999 - Hiển thị tốc độ: 4 số: 4 tới 9999 vòng / phút hoặc mét / phút - Tốc độ ngõ vào: 0 tới 30Hz hoặc 0 tới 2.5 KHz - Dạng ngõ vào: xung áp 3 ~ 30VDC từ cảm biến tiệm cận, Encoders, hoặc từ tiếp điểm - Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC

Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng
Mã sản phẩm: XC1200
Đăng ngày 09-05-2014 10:34:57 PM
Giá : 1 826 000 VND
- Bộ hiển thị tốc độ và đếm tổng - Chức năng đếm: 6 số: 0.0001 tới 999999 - Chức năng đếm: 6 số: 0.0001 tới 999999 - Hiển thị tốc độ: 5 số: 4 tới 99999 vòng/ phút hoặc vòng/ giờ - Có khả năng đếm tăng hoặc giảm - Có hai điểm cài đặt - Có 2 ngõ ra: Relay - Tốc độ ngõ vào: 0 - 30Hz hoặc 0 - 2.5 KHz hoặc 0-5kHz - Dạng ngõ vào: xung áp 3 ~ 30VDC từ cảm biến tiệm cận, Encoders, hoặc từ tiếp điểm - Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC

Bộ đếm tổng
Mã sản phẩm: XC10D (48x96)
Đăng ngày 09-05-2014 10:30:17 PM
Giá : 858 000 VND
- Bộ đếm tổng - Hiển thị 1 hàng, 6 số, dạng LED - Dải đếm: 999999 - Có chức năng nhớ dữ liệu - Hướng đếm: lên - Reset bằng phím trước - Loại Sensor: NPN, PNP - Tốc độ ngõ vào: 3Hz, 30Hz, 1kHz - Nguồn cấp: 90 - 270VAC/DC

Timet đa chức năng hiển thị màn hình LCD
Mã sản phẩm: 600DT
Đăng ngày 09-05-2014 10:24:01 PM
Giá : 610 000 VND
- Timet đa chức năng hiển thị màn hình LCD - Các chức năng: On delay, Interval, Asymmetrical cyclic OFF first, Asymmetrical cyclic ON first, Repeat cyclic equal OFF first, Repeat cyclic equal ONfirst, Pulse output, Delay on break, Delay on make/Delay on break, Interval after break, Single shot, Retriggerable Single shot, Latching relay, Delay on make with Totalise, Interval with Totalise - Dải thời gian đa dạng: 0 ~ 99.9 giây / phút / giờ 0 ~ 999 giây / phút / giờ 0 ~ 9:59 phút:giây 0 ~ 9:59 giờ:phút - Ngõ ra: 1 C/O 8A @ 250V AC - Nguồn cấp: 20 ~ 240V AC/DC

Timer khởi động Sao- Tam giác 600SD
Mã sản phẩm: 600SD-2-230, 600SD-2-110
Đăng ngày 09-05-2014 10:15:19 PM
Giá : 444 000 VND
- Timer khởi động Sao- Tam giác. - Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây - Thời gian chuyển từ Sao qua Tam giác 50/100ms - Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V ACcho sao. 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V ACcho tam giác - Nguồn cấp: 230V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600SD-2-230) 230V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600SD-2-230) 110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600SD-2-110)

Timer ON delay, Interval 600U
Mã sản phẩm: 600U
Đăng ngày 09-05-2014 10:07:14 PM
Giá : 499 000 VND
- Timer ON delay, Interval, , Repeat cyclic equal OFF firs, Repeat cyclic equal ONfirs, Pulse output 500ms fixed. - Dải thời gian: 0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây 0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~30 phút 0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3giờ

Timer ON delay 600ST, 600ST-110, 600ST-24
Mã sản phẩm: 600ST, 600ST-110, 600ST-24
Đăng ngày 09-05-2014 10:01:01 PM
Giá : 388 000 VND
- Timer ON delay - Dải thời gian: 0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~30 giây 0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~30 phút 0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3giờ - Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @250V AC - Nguồn cấp: 240V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-110) 110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-110) 24V AC (50/60 Hz)(dùng cho 600ST-24)

Timer ON delay, Interval 642SQ
Mã sản phẩm: 642SQ
Đăng ngày 09-05-2014 09:52:17 PM
Giá : 286 000 VND
- Timer ON delay, Interval - Dải thời gian: 15 / 60 giây, 7.5 / 60 phút - Dải thời gian: 15 / 60 giây, 7.5 / 60 phút - Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @250V AC - Nguồn cấp: 24 ~ 230V AC (50/60 Hz)

Timer khởi động Sao- Tam giác 800SD-2
Mã sản phẩm: 800SD-2
Đăng ngày 09-05-2014 09:45:14 PM
Giá : 506 000 VND
- Timer khởi động Sao- Tam giác - Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây - Thời gian chuyển từ Sao qua Tam giác 50/100ms - Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V ACcho sao 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V ACcho tam giác - Nguồn cấp: 230V AC(50/60 Hz)

Timer ON delay, Interval 800SQ-A
Mã sản phẩm: 800SQ-A
Đăng ngày 09-05-2014 09:33:53 PM
Giá : 308 000 VND
- Timer ON delay, Interval - Dải thời gian: 3 / 10 /30 / 60 giây 3 / 10 /30 / 60 phút - Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @250V AC - Nguồn cấp: 240V AC(50/60 Hz)

Timer OFF delay 800POD
Mã sản phẩm: 800POD
Đăng ngày 09-05-2014 09:26:19 PM
Giá : 832 000 VND
- Timer OFF delay - Dải thời gian: 180 giây - Ngõ ra: 2 cặp tiếp điểm NO / NC - Nguồn cấp: 110 ~ 240V AC / DC

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TC303AX (96x96)
Mã sản phẩm: TC303AX (96x96), TC203AX , TC513AX
Đăng ngày 09-05-2014 09:16:47 PM
Giá : 648 000 VND
- Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng 3 số - Relay bảo vệ ngược pha và mất pha - Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh rail - Dùng cho mạng 3 pha 3 dây, dải điện áp 280 ~ 528V AC - Khi điện áp nhỏ hơn 280V AC ngõ ra sẽ tácđộng - Tự động reset khi tình trạng lỗi đã hết - Thời gian tác động ngõ ra lớn nhất: 100ms - Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm (NO/5A, NC/3A @ 250V AC) 460,000 TC544A (48x48) - Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng4 số - Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF - Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD(Pt100) - Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning - Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC SSR: 12V DC, 50mA - Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC - Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DCđặt hàng) 897,000 TC344AX (96x96) 996,000 TC244AX (72x72) 947,000 600PSR-280 / 520 ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TC513AX (48x48) - Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 1 hàng 3 số - Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF - Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD(Pt100) - Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning - Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC SSR: 12V DC, 50mA - Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DCđặt hàng)

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TC533AX (48x48)
Mã sản phẩm: TC533AX (48x48)
Đăng ngày 09-05-2014 09:03:24 PM
Giá : 747 000 VND
- Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng3 số - Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF. - Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD(Pt100) - Một điểm cài đặt, 1 ngõ ra, chức năng auto-tuning. - Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC SSR: 12V DC, 50mA. - Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DCđặt hàng)

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TC544A, TC244AX, TC344AX
Mã sản phẩm: TC544A, TC244AX, TC344AX, TC 544A, TC 244AX, TC 344AX
Đăng ngày 08-04-2014 02:33:41 AM
Giá : 897 000 VND
- Hiển thị bằng LED 7 đoạn, 2 hàng, mỗi hàng 4 số - Chế độ điều khiển PID hoặc ON/OFF - Ngõ vào: Thermocouple (J, K.T,R, S) / RTD (Pt100) - Hai điểm cài đặt, 2 ngõ ra, chức năng auto-tuning - Ngõ ra điều khiển: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC SSR: 12V DC, 50mA - Ngõ ra cảnh báo: Relay: 5 A @250V AC / 30V DC - Nguồn cấp: 85 ~ 270V AC/DC, (24V AC/DC đặt hàng)

Relay bảo vệ điện áp 600VPR
Mã sản phẩm: 600VPR
Đăng ngày 08-04-2014 02:15:33 AM
Giá : 610 000 VND
- Relay bảo vệ điện áp. - Chức năng: bảo vệ quá áp, thấp áp, ngược pha và mất pha - Có LED hiển thị nguồn và trạng thái ngõ ra - Cài đặt được thời gian tác động trễ: 0.2 ~ 10 giây - Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh rail - Dùng cho mạng 3 pha 3 dây - Phần trăm bảo vệ thấp áp: -2.5% ~ -25% của 415V AC - Phần trăm bảo vệ quá áp: +2.5% ~ +25% của 415V AC - Tự động reset khi tình trạng lỗi đã hết - Ngõ ra: 1 C / O (NO/5A, NC/3A @ 250V AC)

Relay bảo vệ quá dòng CPR605
Mã sản phẩm: CPR605, CPR 605
Đăng ngày 08-04-2014 02:12:01 AM
Giá : 1 320 000 VND
- Relay bảo vệ quá dòng - Dùng cho mạng 3 pha 4 dây - Có LED hiển thị nguồn và trạng thái ngõ ra - Cài đặt được thời gian tác động trễ: 0.2 ~ 10 giây - Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh rail - Phần trăm bảo vệ quá dòng: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120%

Relay bảo vệ điện áp VPR604
Mã sản phẩm: VPR604, VPR 604
Đăng ngày 08-04-2014 02:08:07 AM
Giá : 1 144 000 VND
Relay bảo vệ điện áp - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp, ngược pha và mất pha - Có LED hiển thị nguồn và trạng thái ngõ ra - Cài đặt được thời gian tác động trễ: 0.2 ~ 10 giây - Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh rail - Dùng cho mạng 3 pha 4 dây - Phần trăm bảo vệ thấp áp: -2.5% ~ -25% của 240V AC - Phần trăm bảo vệ quá áp: +2.5% ~ +25% của 240V AC

CBCT dùng cho Relay bảo vệ dòng rò ELR600
Mã sản phẩm: CBCT-35, CBCT-70, CBCT-120
Đăng ngày 08-04-2014 02:04:21 AM
Giá : 1 078 000 VND
- CBCT dùng cho Relay bảo vệ dòng rò ELR600 - Có 3 loại đường kính: 120, 70, 30 mm - Hệ số CT: 1200:1

Relay bảo vệ dòng rò và chạm đất ELR600
Mã sản phẩm: ELR600, ELR 600
Đăng ngày 08-04-2014 01:57:18 AM
Giá : 1 342 000 VND
Relay bảo vệ dòng rò và chạm đất - Dùng cho mạng 3 pha 4 dây và 1 pha - Có LED hiển thị nguồn và trạng thái ngõ ra - Cài đặt được thời gian tác động trễ: 0 - 9 giây - Được thiết kế nhỏ gọn gắn trên thanh rail - Dải dòng rò điều chỉnh: 30, 100, 300, 500mA; 3, 5, 10, 20, 30A

Bộ chuyển đổi RS485-232 AC-RS485- RS232-ISO
Mã sản phẩm: AC-RS485- RS232-ISO
Đăng ngày 08-04-2014 01:49:51 AM
Giá : 1 606 000 VND
- Bộ chuyển đổi RS485-232 - Nguồn cấp: 90 - 270V AC/DC - Tốc độ truyền: 9600 - 115200 BPS

1 2  Trang sau
 

Giỏ hàng

Sản Phẩm Bán Nhiều


Hỗ trợ trực tuyến

Lê Thanh Duy
090 444 8763
Phạm Đức Thuận
0909 624 998

Khách hàng Online

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 594

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10020

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3401401

Our Partners
          UY TÍN                                CHẤT LƯỢNG                               GIÁ TRỊ THỰC                                HỖ TRỢ 24/24                                                        
Tag tìm kiếm:

thiet ke giao dien hmi, scada | chuyen sua chua may moc cong nghiep chinanha phan khoi thiet bi khi nen smc nha phan phoi siemens | nha phan phoi schneider siemens | nha phan phoi plc mitsubishi | nha phan phoi autonics |