06:33 EDT Thứ bảy, 20/10/2018
TỔNG ĐẠI LÝ BỘ LỌC NHIỄU NGUỒN, LỌC NHIỄU BIẾN TẦN PIONEER TẠI VIỆT NAM

Trang nhất » Sản Phẩm » MEANWELL


Xem ảnh lớn

Bộ Nguồn Meanwell

Đăng ngày 10-04-2013 04:13:19 AM - 3596 Lượt xem Mã sản phẩm: NES-150-24
Giá: Liên hệ
Hãng sản xuất : Meanwell
Khuyến mại :
Bảo hành : 1 năm
Địa điểm bán : Toàn Quốc
Ghi chú : - Điện áp ngõ vào AC dãy rộng : 115/230 VAC lựa chọn bởi swicth - Bảo vệ : ngắn mạch,quá tải,quá áp. - 100% đầy tải khi kiểm tra. - Giá thành thấp và hiệu quả cao.

Đánh giá : 4 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
 
 Enclosed Switching Power SupplyDescription: Điểm neo AC/DC

G3 Series
Wattage 15W~150W
Features • Miniature size, non-PFC
• High reliability, 5G vibration, 70℃ operation 
• 300VAC input surge, all using 105℃capacitors 
• Suitable for critical applications
• 2 outputs are isolated for RID series
Model No.
Data Link
Single RS-15 RS-25 RS-35 RS-50 RS-75 RS-100 RS-150
Dual RD-35 RD-50 RD-65 RD-85 RD-125
RID-50 RID-65 RID-85 RID-125
Triple RT-50 RT-65 RT-85 RT-125
Quad RQ-50 RQ-65 RQ-85 RQ-125
NE Series
Wattage 15W~350W
Features • Economical non-PFC models 
• Miniature size with complete protections 
• Most economical models with complete safety certificates
Model No.
Data Link
Single NES-15 / NES-25 / NES-35 / NES-50 / NES-75 / NES-100 / 
NES-150 / NES-200 / NES-350
Dual NED-35 / NED-50 / NED-75 / NED-100
Triple NET-35 / NET-50 / NET-75
SE Series
Wattage 200W~1500W
Features • Non-PFC, complete protections 
• Economical medium to high power models with safety 
  certificate
Model No.
Data Link
SE-200 / SE-350 / SE-450 / SE-600 / SE-1000 / SE-1500
PFC Series
Wattage 75W~750W
Features • Built-in active PFC function
• Full range input, complete functions
Model No.
Data Link
Single SP-75 SP-100 SP-150 SP-200 SP-240 / SP-320 SP-480 /
SP-750 / PSP-600
Triple TP-75 TP-100 TP-150
Quad QP-100 QP-150 / QP-200 QP-320 QP-375
Moving Sign
Wattage 150W~250W
Features • Built-in active PFC function
• Output voltage: 
  2.5V, 3.6V, 3.8V, 5V for HSP series
  2.8V / 3.8V for HDP series 
• Suitabel for high efficiency moving sign appication 
• Conformal coating
Model No.
Data Link
Single HSP-150 / HSP-250
Dual HDP-190 / HDP-240
SPV Series
Wattage 150W~1500W
Features • Output voltage programmable from 20~110%
Model No.
Data Link
SPV-150 SPV-300 / SPV-1500
U-Bracket
Wattage 150W~500W
Features • 1U low profile
• Built-in active PFC
• Fanless design
Model No.
Data Link
USP-150 / USP-225 / USP-350 / USP-500
 RSP Series
Wattage 200W~3000W
Features • Low profile with PFC function 
• With complete functions for 750W~ 3000W
• Built-in parallel function for 1000W~3000W
Model No.
Data Link
RSP-200 RSP-320 RSP-750 RSP-1000 RSP-1500 /
RSP-2000 / RSP-2400 RSP-3000
G5 Series
Wattage 75W~600W
Features • Built-in active PFC function 
• High efficiency, no load power consumption <0.5W 
• 5 years warranty
Model No.
Data Link
HRP-75 / HRP-100 / HRP-150 HRPG-150 HRP-200 
HRPG-200 HRP-300 / HRPG-300 / HRP-450 / HRPG-450 
HRP-600 HRPG-600
MSP Series
Wattage 100W~300W
Features • Medical enclosed type, built-in active PFC
• Medical safety approved (MOOP level)
• High efficiency, no load power consumption <0.5W 
• 5 years warranty
Model No.
Data Link
MSP-100 MSP-200 MSP-300

BỘ NGUỒN MEANWELL
Bộ Nguồn Meanlwell- ENCLOSED-G3 SERIES
RS-15-3.3 RS-50-3.3 RS-150-3.3 RD-125-2412 RQ-125D
RS-15-5 RS-50-5 RS-150-5 RD-125-1248  
RS-15-12 RS-50-12 RS-150-12 RD-125-4812  
RS-15-15 RS-50-15 RS-150-15 RD-125-2448  
RS-15-24 RS-50-24 RS-150-24 RD-125-4824  
RS-15-48 RS-50-48 RS-150-48 RID-125-1205  
RS-25-3.3 RS-75-3.3 RD-35A RID-125-2405  
RS-25-5 RS-75-5 RD-35B RQ-50B  
RS-25-12 RS-75-12 RD-3513 RQ-50C  
RS-25-15 RS-75-15 RD-50A RQ-50D  
RS-25-24 RS-75-24 RD-50B RQ-65B  
RS-25-48 RS-75-48 RD-65A RQ-65C  
RS-35-3.3 RS-100-3.3 RD-65B RQ-65D  
RS-35-5 RS-100-5 RD-85A RQ-85B  
RS-35-12 RS-100-12 RD-85B RQ-85C  
RS-35-15 RS-100-15 RD-125A RQ-85D  
RS-35-24 RS-100-24 RD-125B RQ-125B  
RS-35-48 RS-100-48 RD-125-1224 RQ-125C  
ENCLOSED-NE SERIES
NES-15-5 NES-75-5 NED-35A NET-75A NES-350-3.3
NES-15-12 NES-75-12 NED-35B NET-75B NES-350-5
NES-15-15 NES-75-15 NED-50A NET-75C NES-350-7.5
NES-15-24 NES-75-24 NED-50B NET-75D NES-350-12
NES-15-48 NES-75-48 NED-75A NES-200-3.3 NES-350-15
NES-25-5 NES-100-5 NED-75B NES-200-5 NES-350-24
NES-25-12 NES-100-7.5 NED-100A NES-200-7.5 NES-350-27
NES-25-15 NES-100-9 NED-100B NES-200-12 NES-350-36
NES-25-24 NES-100-12 NED-100C NES-200-15 NES-350-48
NES-25-48 NES-100-15 NED-100D NES-200-24  
NES-35-5 NES-100-24 NET-35A NES-200-27  
NES-35-12 NES-100-48 NET-35B NES-200-36  
NES-35-15 NES-150-5 NET-35C NES-200-48  
NES-35-24 NES-150-7.5 NET-35D    
NES-35-48 NES-150-9 NET-50A    
NES-50-5 NES-150-12 NET-50B    
NES-50-12 NES-150-15 NET-50C    
NES-50-15 NES-150-24 NET-50D    
NES-50-24 NES-150-48      
NES-50-48        
Bộ Nguồn Meanwell - ENCLOSED –SE SERIES
SE-200-3.3 SE-350-12 SE-450-48 SE-1000-5 SE-1500-5
SE-200-5 SE-350-15 SE-600-5 SE-1000-9 SE-1500-12
SE-200-7.5 SE-350-24 SE-600-12 SE-1000-12 SE-1500-15
SE-200-12 SE-350-27 SE-600-15 SE-1000-15 SE-1500-24
SE-200-15 SE-350-36 SE-600-24 SE-1000-24 SE-1500-27
SE-200-24 SE-350-48 SE-600-27 SE-1000-48 SE-1500-48
SE-200-27 SE-450-3.3 SE-600-36    
SE-200-36 SE-450-5 SE-600-48    
SE-200-48 SE-450-12      
SE-350-3.3 SE-450-15      
SE-350-5 SE-450-24      
SE-350-7.5 SE-450-36      

ENCLOSED-G2 SERIES
S-25-5 S-150-5 S-250-5 D-60A Q-120B
S-25-12 S-150-7.5 S-250-12 D-60B Q-120C
S-25-15 S-150-9 S-250-15 ID-60B Q-120D
S-25-24 S-150-12 S-250-24 T-60A Q-250B
S-40-5 S-150-13.5 S-250-27 T-60B Q-250C
S-40-12 S-150-15 S-250-48 T-60C Q-250D
S-40-15 S-150-24 S-350-5 IT-60D Q-250F
S-40-24 S-150-27 S-350-7.5 IT-60F T-40A
S-60-5 S-150-48 S-350-12 Q-60B T-40B
S-60-12 S-210-5 S-350-13.5 Q-60C T-40C
S-60-15 S-210-7.5 S-350-15 Q-60D  
S-60-24 S-210-12 S-350-24 IQ-60D  
S-100F-5 S-210-13.5 S-350-27 IQ-60F  
S-100F-7.5 S-210-15 S-350-48 D-120A  
S-100F-12 S-210-24   D-120B  
S-100F-15 S-210-27      
S-100F-24 S-210-48      
S-100F-48        
ENCLOSED-PFC SERIES
SP-75-3.3 SP-320-3.3 PSP-600-5 TP-75D QP-375-5A
SP-75-5 SP-320-5 PSP-600-12 TP-7503 QP-375-5B
SP-75-7.5 SP-320-5PNC PSP-600-13.5 TP-100A QP-375-5C
SP-75-12 SP-3207.5- PSP-600-15 TP-100B QP-375-5D
SP-75-13.5 SP-320-12 PSP-600-24 TP-100C QP-375-5E
SP-75-15 SP-320-13.5 PSP-600-27 TP-100D QP-375-24B
SP-75-24 SP-320-15 PSP-600-48 TP-150A QP-375-24C
SP-75-27 SP-320-24 PSP-1000-12 TP-150B HRP-75-3.3
SP-75-48 SP-320-27 PSP-1000-15 TP-150C HRP-75-5
SP-100-3.3 SP-320-36 PSP-1000-24 TP-150D HRP-75-7.5
SP-100-5 SP-320-48 PSP-1000-27 QP-100B HRP-75-12
SP-100-7.5 SP-480-3.3 PSP-1000-48 QP-100C HRP-75-15
SP-100-12 SP-480-5 PSP-1500-5 QP-100D HRP-75-24
SP-100-13.5 SP-480-12 PSP-1500-12 QP-100F HRP-75-36
SP-100-15 SP-480-15 PSP-1500-15 QP-100-3A HRP-75-48
SP-100-24 SP-480-24 PSP-1500-24 QP-100-3B HRP-100-3.3
SP-100-27 SP-480-48 PSP-1500-27 QP-100-3C HRP-100-5
SP-100-48 SP-500-12 PSP-1500-48 QP-100-3D HRP-100-7.5
SP-150-3.3 SP-500-13.5 RSP-2000-12 QP-150B HRP-100-12
SP-150-5 SP-500-15 RSP-2000-24 QP-150C HRP-100-15
SP-150-7.5 SP-500-24 RSP-2000-48 QP-150D HRP-100-24
SP-150-12 SP-500-27 RSP-2400-12 QP-150F HRP-100-36
SP-150-13.5 SP-500-48 RSP-2400-24 QP-150-3A HRP-100-48
SP-150-15 SP-750-5 RSP-2400-48 QP-150-3B HRP-150-3.3
SP-150-24 SP-750-12 RSP-3000-12 QP-150-3C HRP-150-5
SP-150-27 SP-750-15 RSP-3000-24 QP-150-3D HRP-150-7.5
SP-150-48 SP-750-24 RSP-3000-48 QP-200D HRP-150-12
SP-200-3.3 SP-750-27 HSP-150-2.5 QP-200F HRP-150-15
SP-200-5 SP-750-48 HSP-150-3.8 QP-200-3A HRP-150-24
SP-200-7.5 SP-240-5 HSP-150-5 QP-200-3B HRP-150-36
SP-200-12 SP-240-7.5 HSP-250-2.5 QP-200-3C HRP-150-48
SP-200-13.5 SP-240-12 HSP-250-3.6 QP-200-3D SVP-150-12
SP-200-15 SP-240-15 HSP-250-5 QP-200-3E SVP-150-24
SP-200-24 SP-240-24 TP-75A QP-320D SVP-150-48
SP-200-27 SP-240-30 TP-75B QP-320F SVP-300-12
SP-200-48 SP-240-48 TP-75C HRP-600-3.3 SVP-300-24
HRP-200-3.3 HRP-300-3.3 HRP-450-3.3 HRP-600-5 SVP-300-48
HRP-200-5 HRP-300-5 HRP-450-5 HRP-600-7.5 SVP-600-12
HRP-200-7.5 HRP-300-7.5 HRP-450-7.5 HRP-600-12 SVP-600-24
HRP-200-12 HRP-300-12 HRP-450-12 HRP-600-15 SVP-600-48
HRP-200-15 HRP-300-15 HRP-450-15 HRP-600-24 SVP-1500-12
HRP-200-24 HRP-300-24 HRP-450-24 HRP-600-36 SVP-1500-24
HRP-200-36 HRP-300-36 HRP-450-36 HRP-600-48 SVP-1500-48
HRP-200-48 HRP-300-48 HRP-450-48    
 
ENCLOSED TYPE
BỘ NGUỒN MEANWELL- SINGLE  OUTPUT - Switching Power Supply. 
 
NES-15-5 NES-15-12 NES-15-15 NES-15-24 NES-15-48          
NES-25-5 NES-25-12 NES-25-15 NES-25-24 NES-25-48          
NES-35-5 NES-35-12 NES-35-15 NES-25-24 NES-35-48          
NES-50-5 NES-50-12 NES-50-15 NES-50-24 NES-50-48          
NES-100-5 NES-100-7.5 NES-100-9 NES-100-12 NES-100-15 NES-100-24 NES-100-48      
NES-150-5 NES-150-7.5 NES-150-9 NES-150-12 NES-150-15 NES-150-24 NES-150-48      
NES-200-5 NES-200-7.5 NES-200-9 NES-200-12 NES-200-15 NES-200-24 NES-200-27 NES-200-36 NES-200-48  
NES-350-5 NES-350-7.5 NES-35-9 NES-350-12 NES-350-15 NES-350-24 NES-350-27 NES-350-36 NES-350-48  
SP-75-5 SP-75-7.5 SP-75-12 SP-75-13.5 SP-75-15 SP-75-24 SP-75-27 SP-75-48    
SP-100-5 SP-100-7.5 SP-100-12 SP-100-13.5 SP-100-15 SP-100-24 SP-100-27 SP-100-48    
SP-150-5 SP-150-7.5 SP-150-12 SP-150-13.5 SP-150-15 SP-150-24 SP-150-27 SP-150-48    
SP-200-5 SP-200-7.5 SP-200-12 SP-200-13.5 SP-200-15 SP-200-24 SP-200-27 SP-200-48    
SP-240-5 SP-240-7.5 SP-240-12 SP-240-15 SP-240-24 SP-240-30 SP-240-48      
SP-320-5 SP-320-7.5 SP-320-12 SP-320-13.5 SP-320-15 SP-320-24 SP-320-27 SP-320-36 SP-320-48  
SP-480-5   SP-480-12 SP-480-15 SP-480-24   SP-480-48      
SP-750-5   SP-750-12 SP-750-15 SP-750-24   SP-750-48      
SE-200-5 SE-200-7.5 SE-200-12 SE-200-13.5 SE-200-15 SE-200-24 SE-200-27 SE-200-48    
SE-350-5 SE-350-7.5 SE-350-12 SE-350-13.5 SE-350-15 SE-350-24 SE-350-27 SE-350-48    
SE-450-5   SE-450-12   SE-450-15 SE-450-24 SE-450-36 SE-450-48    
SE-600-5   SE-600-12   SE-600-15 SE-600-24 SE-600-27 SE-600-36 SE-600-48  
SE-1000-5 SE-1000-9 SE-1000-12   SE-1000-15 SE-1000-24     SE-1000-48  
SE-1500-5   SE-1500-12     SE-1500-24 SE-1500-27   SE-1500-48  
II. BỘ NGUỒN MEANWELL- DUAL  OUTPUT - Switching Power Supply. 
 
 
NED-35A NED-35B NED-50A NED-50B NED-75A NED-75B NED-100A NED-100B NED-100C NED-100D
RD-35A RD-35B RD-3513 RD-50A RD-50B RD-85A RD-85B RD-125A RD-125B RD-125-1224
RD-125-1248 RD-125-2412 RD-125-2448 RD-125-4812 RD-125-4848          
RID-50A RID-50B RID-65A RID-65B RID-85A RID-85B RID-125-1205 RID-125-1224 RID-125-1248 RID-125-2405
RID-125-2448 D-60A D-60B D-120A D-120B ADS-5512  ADS-5524 ADS-155-12 ADS-155-24 ADS-155-48
HDP-190 HDP-240                
III. BỘ NGUỒN MEANWELL- TRIPLE OUTPUT - Switching Power Supply. 
 
NET-35A NET-35B NET-35C NET-35D NET-50A NET-50B NET-50C NET-50D NET-75A NET-75B
NET-75C NET-75D T-40A T-40B T-40C  T-60A T-60B T-60C T-120A T-120B
T-120C T-120D RT-50A RT-50B RT-50C RT-50D RT-65A RT-65B RT-65C RT-65D
RT-85A RT-85B RT-85C RT-85D RT-125A RT-125B RT-125C TP-100A TP-100B TP-100C
RT-125D IT-60D IT-60F TP-75A TP-75B TP-75C TP-75D TP-150A TP-150B TP-100D
TP-150C TP-150D                
LED LIGHTING - BỘ NGUỒN DÀNH CHO ĐÈN LED
 
 
APV-12-5 APV-12-12 APV-12-15 APV-12-24 APV-16-5 APV-16-12 APV-16-15 APV-16-24 APV-25-5 APV-25-12
APV-25-15 APV-25-24 APV-25-36 APV-35-5 APV-35-12 APV-35-15 APV-35-24 APV-35-36    
LPV-20-5 LPV-20-12 LPV-20-15 LPV-20-24 LPV-35-5 LPV-35-12 LPV-35-15 LPV-35-24 LPV-35-36 LPV-60-5
LPV-60-12 LPV60-15 LPV-60-24 LPV-60-36 LPV-60-48 LPV100-5 LPV-100-12 LPV-100-15 LPV-100-24 LPV-100-36
LPV-100-48 APC-12-35C APC-12-700 APC-16-350 APC-16-700 APC-25-350 APC-25-500 APC_25-700 APC-25-1050 APC-35-350
APC-35-500 APC-35-700 APC_35-1050              
LPF-16-12 LPF-16-15 LPF-16-20 LPF-16-24 LPF-16-30 LPF-16-36 LPF-16-42 LPF-16-48 LPF-16-54  
LPF-16D-12 LPF-16D-15 LPF-16D-20 LPF-16D-24 LPF-16D-30 LPF-16D-36 LPF-16D-42 LPF-16D-48 LPF-16D-54  
LPF-25-12 LPF-25-15 LPF-25-20 LPF-25-24 LPF-25-30 LPF-25-36 LPF-25-42 LPF-25-48 LPF-25-54  
LPF-25D-12 LPF-25D-15 LPF-25D-20 LPF-25D-24 LPF-25D-30 LPF-25D-36 LPF-25D-42 LPF-25D-48 LPF-25D-54  
LPF-40-12 LPF-40-15 LPF-40-20 LPF-40-24 LPF-40-30 LPF-40-36 LPF-40-42 LPF-40-48 LPF-40-54  
LPF-40D-12 LPF-40D-15 LPF-40D-20 LPF-40D-24 LPF-40D-30 LPF-40D-36 LPF-40D-42 LPF-40D-48 LPF-40D-54  
LPF-60-12 LPF-60-15 LPF-60-20 LPF-60-24 LPF-60-30 LPF-60-36 LPF-60-42 LPF-60-48 LPF-60-54  
LPF-90-12 LPF-90-15 LPF-90-20 LPF-90-24 LPF-90-30 LPF-90-36 LPF-90-42 LPF-90-48 LPF-90-54  
HLG-40H-12 HLG-40H-15 HLG-40H-24 HLG-40H-30 HLG-40H-36 HLG-40H-42 HLG-40H-48 HLG-40H-54    
HLG-60H-12 HLG-60H-15 HLG-60H-24 HLG-60H-30 HLG-60H-36 HLG-60H-42 HLG-60H-48 HLG-60H-54    
HLG-320H-12 HLG-320H-15 HLG-320H-24 HLG-320H-30 HLG-320H-36 HLG-320H-42 HLG-320H-12  HLG-320H-54    
PLC-100-12 PLC-100-15 PLC-100-20 PLC-100-24 PLC-100-27 PLC-100-36 PLC-100-48      
CEN-60-12 CEN-60-15 CEN-60-20 CEN-60-24 CEN-60-30 CEN-60-36 CEN-60-42 CEN-60-48 CEN-60-54  

Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

 

Giỏ hàng

Sản Phẩm Bán Nhiều


Hỗ trợ trực tuyến

Lê Thanh Duy
090 444 8763
Phạm Đức Thuận
0909 624 998

Khách hàng Online

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 326

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9119

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3413301

Our Partners
          UY TÍN                                CHẤT LƯỢNG                               GIÁ TRỊ THỰC                                HỖ TRỢ 24/24                                                        
Tag tìm kiếm:

thiet ke giao dien hmi, scada | chuyen sua chua may moc cong nghiep chinanha phan khoi thiet bi khi nen smc nha phan phoi siemens | nha phan phoi schneider siemens | nha phan phoi plc mitsubishi | nha phan phoi autonics |