06:50 EDT Thứ bảy, 20/10/2018
TỔNG ĐẠI LÝ BỘ LỌC NHIỄU NGUỒN, LỌC NHIỄU BIẾN TẦN PIONEER TẠI VIỆT NAM

Trang nhất » Sản Phẩm » FESTO


Xem ảnh lớn

Products containing SVHC

Đăng ngày 06-08-2013 07:38:48 AM - 2310 Lượt xem Mã sản phẩm: 130588

Giá: 1 VND / 1 Cái

Hãng sản xuất : FESTO
Khuyến mại :
Bảo hành : 1 năm
Địa điểm bán : N/A
Ghi chú : Products containing SVHC

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng
Products containing SVHC
 

 
 
Xem tài liệu kỹ thuật
 
DOWNLOAD CATALOG
 
Part no. Article designation Type Product
Weight
(g)
NBR Rubber Part Weight (g) Bis (2-ethyl-
hexyl)
phthalete
(dehp) (%)
130588 Push-in fitting QS-G3/8-12-SA 38,71 0,51 0,11
130591 Push-in fitting QSM-M5-1/4-I-U-M 5,52 0,09 0,12
130592 Push-in fitting QSM-M3-5/32-I-U-M 2,29 0,04 0,14
130593 Push-in fitting QSM-M5-5/32-I-U-M 3,05 0,06 0,14
130598 Push-in fitting QSW-1/8-8 18,00 0,29 0,13
130601 Push-in fitting QSW-1/4-10 24,00 0,43 0,14
130606 P/in connector QS-8-4 11,00 0,36 0,26
130607 P/in connector QS-10-6 16,00 0,50 0,25
130608 P/in connector QS-12-8 24,00 0,74 0,25
130610 P/in Y-connect. QSY-8-4 17,00 0,65 0,31
130611 P/in Y-connect. QSY-10-6 27,00 1,34 0,40
130612 P/in Y-connect. QSY-12-8 40,00 1,99 0,40
130613 Push-in t-conn. QST-8-4 16,00 0,59 0,30
130614 Push-in t-conn. QST-10-6 25,00 0,84 0,27
130615 Push-in t-conn. QST-12-8 35,00 1,25 0,29
130616 Push-in t-conn. QST-16-12 45,00 1,61 0,29
130617 P/in connector QSW-4HL 1,90 0,03 0,13
130618 P/n connector QSW-6HL 3,00 0,04 0,11
130619 P/n connector QSW-8HL 7,80 0,26 0,26
130620 P/n connector QSW-10HL 13,00 0,42 0,26
130621 P/n connector QSW-12HL 20,00 0,60 0,24
130622 P/n connector QS-8H-4 3,80 0,13 0,27
130623 P/n connector QS-10H-6 4,50 0,16 0,28
130624 P/n connector QS-12H-8 6,70 0,23 0,27
130628 P/n Y-connect. QSY-4H 6,50 0,28 0,34
130630 P/n Y-connect. QSY-8H 13,00 0,49 0,30
130631 P/n Y-connect. QSY-10H 23,00 0,76 0,26
130632 P/n Y-connect. QSY-12H 34,00 1,11 0,26
130633 P/n Y-connect. QSY-6H-4 6,80 0,28 0,33
130634 P/n Y-connect. QSY-8H-6 9,50 0,35 0,29
130635 P/n Y-connect. QSY-10H-8 15,00 0,54 0,29
130636 P/n Y-connect. QSY-12H-10 23,00 0,77 0,27
130637 Push b/head con QSSK-4 14,00 0,19 0,11
130638 Push b/head con QSSK-6 20,00 0,25 0,10
130639 Push b/head con QSSK-8 38,00 0,54 0,11
130674 Push-in fitting QS-1/8-4-100 8,00 0,13 0,13
130675 Push-in fitting QS-1/8-6-100 9,00 0,16 0,14
130676 Push-in fitting QS-1/8-8-50 15,00 0,23 0,12
130678 Push-in fitting QS-1/4-8-50 15,00 0,23 0,12
130679 Push-in fitting QS-1/4-10-50 20,00 0,34 0,14
130682 Push-in fitting QS-3/8-10-50 26,00 0,34 0,10
130683 Push-in fitting QS-3/8-12-20 36,00 0,51 0,11
130687 P/in connector QS-6-100 7,00 0,32 0,37
130688 P/in connector QS-8-50 9,00 0,46 0,41
130689 P/in connector QS-10-50 15,00 0,68 0,36
130690 P/in connector QS-12-20 22,00 1,02 0,37
130692 P/in connector QS-8-6-50 9,00 0,39 0,35
130728 Push-in L-fit QSL-1/8-4-100 11,00 0,16 0,12
130729 Push-in L-fit QSL-1/8-6-100 14,00 0,21 0,12
130730 Push-in L-fit QSL-1/8-8-50 18,00 0,29 0,13
130742 Push-in L-conn. QSL-8-50 11,00 0,46 0,33
130771 Push-in L-fit QSML-M5-4-100 3,00 0,08 0,20
130772 Push-in L-fit QSML-M5-6-100 4,00 0,11 0,21
130778 Push-in fitting QSM-M5-4-100 3,00 0,06 0,15
130779 Push-in fitting QSM-M5-6-100 5,00 0,07 0,10
130803 Push-in t-conn. QST-6-100 11,00 0,48 0,35
130804 Push-in t-conn. QST-8-50 15,00 0,69 0,37
130805 Push-in t-conn. QST-10-50 25,00 1,02 0,33
130806 Push-in t-conn. QST-12-20 36,00 1,50 0,33
130809 P/in Y-connect. QSY-8-50 16,00 0,69 0,35
130810 P/in Y-connect. QSY-10-20 26,00 1,02 0,31
130830 Push-in L-fit QSMLV-M5-3-I 4,55 0,11 0,18
130831 Push-in L-fit QSMLV-M5-4-I 5,05 0,11 0,17
130900 Push-in L-fit QSML-B-M5-4-20 3,40 0,05 0,11
130901 Push-in L-fit QSML-B-M5-6-20 4,10 0,06 0,11
130905 Push-in t-fitt. QSMT-B-M5-4-20 4,30 0,09 0,17
130906 Push-in t-fitt. QSMT-B-M5-6-20 5,60 0,09 0,12
130909 Push-in fitting QSM-B-M3-4-I-20 2,30 0,04 0,14
130910 Push-in fitting QSM-B-M5-4-I-20 3,00 0,06 0,15
130911 Push-in fitting QSM-B-M5-6-I-20 4,40 0,07 0,12
130914 Push-in fitting QS-B-1/8-4-20 8,30 0,13 0,13
130915 Push-in fitting QS-B-1/8-6-20 9,30 0,16 0,14
130916 Push-in fitting QS-B-1/8-8-20 16,00 0,23 0,12
130919 Push-in fitting QS-B-1/4-8-20 16,00 0,23 0,12
130950 Push-in L-conn. QSL-B-4-20 5,10 0,26 0,41
130951 Push-in L-conn. QSL-B-6-20 7,30 0,32 0,35
130952 Push-in L-conn. QSL-B-8-20 11,00 0,46 0,33
130953 Push-in L-conn. QSL-B-10-10 17,00 0,68 0,32
130954 Push-in L-conn. QSL-B-12-10 25,00 1,02 0,33
130955 P/in Y-connect. QSY-B-4-20 7,60 0,39 0,41
130956 P/in Y-connect. QSY-B-6-20 11,00 0,48 0,35
130957 P/in Y-connect. QSY-B-8-20 16,00 0,69 0,35
130958 P/in Y-connect. QSY-B-10-10 26,00 1,02 0,31
130959 P/in Y-connect. QSY-B-12-10 37,00 1,53 0,33 
130960 P/in Y-connect. QSY-B-6-4-20 11,00 0,42 0,31
130961 P/in Y-connect. QSY-B-8-6-20 15,00 0,55 0,29
130962 P/in Y-connect. QSY-B-10-8-10 23,00 0,80 0,28
130963 P/in Y-connect. QSY-B-12-10-10 36,00 1,19 0,26
130964 P/in connector QS-B-4-20 5,00 0,26 0,42
130965 P/in connector QS-B-6-20 7,00 0,32 0,37
130966 P/in connector QS-B-8-20 9,00 0,46 0,41
130967 P/in connector QS-B-10-10 15,00 0,68 0,36
130968 P/in connector QS-B-12-10 22,00 1,02 0,37
130969 P/in connector QS-B-6-4-20 6,00 0,29 0,39
130970 P/in connector QS-B-8-6-20 8,50 0,39 0,37
130971 P/in connector QS-B-10-8-10 14,00 0,57 0,33
130972 P/in connector QS-B-12-10-10 21,00 0,85 0,32
130973 Push-in t-conn. QST-B-4-20 7,00 0,39 0,45
130974 Push-in t-conn. QST-B-6-20 11,00 0,48 0,35
130975 Push-in t-conn. QST-B-8-20 15,00 0,69 0,37
130976 Push-in t-conn. QST-B-10-10 25,00 1,02 0,33
130977 Push-in t-conn. QST-B-12-10 36,00 1,50 0,33
130990 Push-in fitting QS-B-1/8-4-I-20 7,00 0,13 0,15
130991 Push-in fitting QS-B-1/8-6-I-20 8,00 0,15 0,15
130992 Push-in fitting QS-B-1/8-8-I-20 14,00 0,30 0,17
130995 Push-in fitting QS-B-1/4-8-I-20 14,00 0,30 0,17
130997 Push-in fitting QS-B-3/8-8-I-10 23,00 0,30 0,10
132102 Push-in fitting QSM-B-M3-3-20 1,00 0,02 0,17
132103 Push-in fitting QSM-B-M5-3-20 3,50 0,07 0,15
132106 Push-in L-fit QSML-B-M3-3-20 1,00 0,03 0,25
132107 Push-in L-fit QSML-B-M5-3-20 3,00 0,05 0,14
132112 Push-in t-fitt. QSMT-B-M3-3-20 2,00 0,03 0,13
132113 Push-in t-fitt. QSMT-B-M5-3-20 3,00 0,05 0,14
132116 Push-in fitting QSM-B-M3-3-I-20 2,00 0,05 0,20
132117 Push-in fitting QSM-B-M5-3-I-20 3,00 0,07 0,17
132120 Push-in fitting QS-B-1/8-10-20 22,50 0,34 0,12
132121 Push-in fitting QS-B-1/4-10-20 20,00 0,34 0,14
132123 Push-in fitting QS-B-3/8-12-10 36,00 0,51 0,11
132136 Push-in t-fitt. QST-B-3/8-16-10 94,00 1,24 0,11
132137 Push-in t-fitt. QST-B-1/2-16-10 98,00 1,24 0,10
132138 Push-in L-conn. QSL-B-16-10 30,00 1,10 0,29
132139 P/in Y-connect. QSY-B-16-10 43,00 1,65 0,31
132140 P/in Y-connect. QSY-B-8-4-20 16,50 0,65 0,32
132141 P/in Y-connect. QSY-B-10-6-10 26,00 1,34 0,41
132142 P/in Y-connect. QSY-B-12-8-10 39,00 1,99 0,41
132143 P/in Y-connect. QSY-B-16-12-10 77,00 1,85 0,19
132144 P/in connector QS-B-16-10 25,00 1,10 0,35
132145 P/in connector QS-B-8-4-20 11,00 0,36 0,26
132146 P/in connector QS-B-10-6-20 16,00 0,50 0,25
132147 P/in connector QS-B-12-8-10 24,00 0,74 0,25
132148 Push-in t-conn. QST-B-16-10 43,00 1,65 0,31
132150 Push-in t-fitt. QSTL-B-1/2-16-10 98,00 1,24 0,10
132151 Push-in fitting QS-B-1/8-10-I-20 23,00 0,34 0,12
132152 Push-in fitting QS-B-1/4-10-I-20 22,00 0,34 0,12
132153 Push-in fitting QS-B-1/4-12-I-20 40,00 0,51 0,10
132154 Push-in fitting QS-B-3/8-12-I-10 33,50 0,51 0,12
132158 Push-in Y-fitt QSY-B-M5-4-20 11,00 0,32 0,23
132159 Push-in Y-fitt QSY-B-M5-6-20 15,50 0,39 0,20
132888 Push-in fitting QS-V0-1/8-4 9,00 0,13 0,12
132889 Push-in fitting QS-V0-G1/8-4 9,00 0,13 0,12
132890 P/in connector QS-V0-4 6,00 0,26 0,35
132891 Push-in L-fit QSL-V0-1/8-4 11,00 0,16 0,12
132892 Push-in L-fit QSL-V0-G1/8-4 11,00 0,16 0,12
132893 Push-in L-conn. QSL-V0-4 6,00 0,26 0,35
132894 Push-in t-fitt. QST-V0-1/8-4 14,00 0,29 0,17
132895 Push-in t-fitt. QST-V0-G1/8-4 14,00 0,29 0,17
132896 Push-in t-conn. QST-V0-4 9,00 0,39 0,35
132915 Push-in fitting QSM-M3-4-I-R-100 2,00 0,04 0,16
132916 Push-in fitting QSM-M5-3-I-R-100 3,00 0,07 0,17
132917 Push-in fitting QSM-M5-4-I-R-100 3,00 0,06 0,15
132918 Push-in fitting QSM-M5-6-I-R-100 5,00 0,07 0,10
132981 P/in connector QS-12H-6 6,00 0,16 0,21
152489 Push-in fitting QSEPM-4 2,50 0,08 0,25
153001 Push-in fitting QS-1/8-4 8,30 0,13 0,13
153002 Push-in fitting QS-1/8-6 9,30 0,16 0,14
153004 Push-in fitting QS-1/8-8 16,00 0,23 0,12
153005 Push-in fitting QS-1/4-8 16,00 0,23 0,12
153007 Push-in fitting QS-1/4-10 20,00 0,34 0,14
153009 Push-in fitting QS-3/8-12 36,00 0,51 0,11
153012 Push-in fitting QS-1/8-4-I 7,00 0,13 0,15
153013 Push-in fitting QS-1/8-6-I 8,00 0,16 0,16
153015 Push-in fitting QS-1/8-8-I 14,00 0,23 0,13
153016 Push-in fitting QS-1/4-8-I 15,00 0,23 0,12
153018 Push-in fitting QS-1/4-10-I 22,00 0,34 0,12
153020 Push-in fitting QS-3/8-12-I 34,00 0,51 0,12
153031 P/in connector QS-4 5,00 0,26 0,42
153032 P/in connector QS-6 7,00 0,32 0,37
153033 P/in connector QS-8 9,00 0,46 0,41
153034 P/in connector QS-10 15,00 0,68 0,36
153035 P/in connector QS-12 22,00 1,02 0,37
153036 P/in connector QS-16 25,00 1,10 0,35
153037 P/in connector QS-6-4 6,00 0,16 0,21
153038 P/in connector QS-8-6 9,00 0,39 0,35
153039 P/in connector QS-10-8 14,00 0,57 0,33
153040 P/in connector QS-12-10 21,00 0,85 0,32
153041 P/in connector QS-6H-4 3,00 0,13 0,35
153042 P/in connector QS-8H-6 5,00 0,16 0,26
153043 P/in connector QS-10H-8 7,00 0,23 0,26
153044 P/in connector QS-12H-10 11,00 0,34 0,25
153045 Push-in L-fit QSL-1/8-4 11,00 0,16 0,12
153046 Push-in L-fit QSL-1/8-6 14,00 0,21 0,12
153048 Push-in L-fit QSL-1/8-8 18,00 0,29 0,13
153056 Push-in L-conn. QSL-4H 4,00 0,13 0,26
153057 Push-in L-conn. QSL-6H 5,00 0,16 0,26
153058 Push-in L-conn. QSL-8H 8,00 0,23 0,23
153059 Push-in L-conn. QSL-10H 12,00 0,34 0,23
153060 Push-in L-conn. QSL-12H 18,00 0,51 0,23
153061 Push-in L-conn. QSL-6H-4 5,00 0,13 0,21
153062 Push-in L-conn. QSL-8H-6 7,00 0,16 0,18
153063 Push-in L-conn. QSL-10H-8 11,00 0,23 0,17
153064 Push-in L-conn. QSL-12H-10 17,00 0,34 0,16
153065 Push-in L-conn. QSL-4HL 4,00 0,13 0,26
153066 Push-in L-conn. QSL-6HL 5,00 0,16 0,26
153067 Push-in L-conn. QSL-8HL 8,00 0,23 0,23
153068 Push-in L-conn. QSL-10HL 13,00 0,34 0,21
153069 Push-in L-conn. QSL-12HL 19,00 0,51 0,21
153070 Push-in L-conn. QSL-4 5,10 0,26 0,41
153071 Push-in L-conn. QSL-6 7,30 0,32 0,35
153072 Push-in L-conn. QSL-8 11,00 0,46 0,33
153073 Push-in L-conn. QSL-10 17,00 0,68 0,32
153074 Push-in L-conn. QSL-12 25,00 1,02 0,33
153075 Push-in L-conn. QSL-16 30,00 1,10 0,29
153086 Push-in L-fit QSLV-1/8-4 20,00 0,27 0,11
153087 Push-in L-fit QSLV-1/8-6 21,00 0,30 0,11
153089 Push-in L-fit QSLV-1/8-8 22,00 0,37 0,13
153092 Push-in L-fit QSLV-1/4-10 40,00 0,54 0,11
153097 Push-in L-fit QSLV-1/8-6-I 15,00 0,29 0,16
153098 Push-in L-fit QSLV-1/4-6-I 22,00 0,29 0,11
153099 Push-in L-fit QSLV-1/8-8-I 22,00 0,40 0,15
153100 Push-in L-fit QSLV-1/4-8-I 28,00 0,40 0,11
153102 Push-in L-fit QSLV-1/4-10-I 40,00 0,54 0,11
153106 Push-in t-fitt. QST-1/8-4 13,00 0,29 0,18
153107 Push-in t-fitt. QST-1/8-6 17,00 0,37 0,17
153108 Push-in t-fitt. QST-1/4-6 25,00 0,37 0,12
153109 Push-in t-fitt. QST-1/8-8 22,00 0,52 0,19
153110 Push-in t-fitt. QST-1/4-8 28,00 0,52 0,15
153111 Push-in t-fitt. QST-3/8-8 41,00 0,52 0,10
153112 Push-in t-fitt. QST-1/4-10 41,00 0,77 0,15
153113 Push-in t-fitt. QST-3/8-10 50,00 0,77 0,12
153114 Push-in t-fitt. QST-3/8-12 62,00 1,12 0,14
153115 Push-in t-fitt. QST-1/2-12 77,00 1,12 0,12
153117 Push-in t-fitt. QSTL-1/8-4 13,00 0,29 0,18
153118 Push-in t-fitt. QSTL-1/8-6 17,00 0,37 0,17
153119 Push-in t-fitt. QSTL-1/4-6 25,00 0,37 0,12
153120 Push-in t-fitt. QSTL-1/8-8 23,00 0,52 0,18
153121 Push-in t-fitt. QSTL-1/4-8 29,00 0,52 0,14
153122 Push-in t-fitt. QSTL-3/8-8 41,00 0,52 0,10
153123 Push-in t-fitt. QSTL-1/4-10 41,00 0,77 0,15
153124 Push-in t-fitt. QSTL-3/8-10 49,00 0,77 0,12
153125 Push-in t-fitt. QSTL-3/8-12 62,00 1,12 0,14
153126 Push-in t-fitt. QSTL-1/2-12 78,00 1,12 0,12
153127 Push-in t-fitt. QSTL-1/2-16 98,00 1,26 0,10
153128 Push-in t-conn. QST-4 7,00 0,39 0,45
153129 Push-in t-conn. QST-6 11,00 0,48 0,35
153130 Push-in t-conn. QST-8 16,00 0,69 0,35
153131 Push-in t-conn. QST-10 25,00 1,02 0,33
153132 Push-in t-conn. QST-12 36,00 1,50 0,33
153133 Push-in t-conn. QST-16 43,00 1,65 0,31
153134 Push-in t-conn. QST-6-4 11,00 0,45 0,33
153135 Push-in t-conn. QST-8-6 15,00 0,62 0,33
153136 Push-in t-conn. QST-10-8 23,00 0,91 0,32
153137 Push-in t-conn. QST-12-10 35,00 1,36 0,31
153138 Push-n Y-fitt QSY-1/8-4 14,00 0,29 0,17
153139 Push-n Y-fitt QSY-1/8-6 18,00 0,37 0,16
153140 Push-in Y-fitt QSY-1/4-6 26,00 0,37 0,11
153141 Push-n Y-fitt QSY-1/8-8 23,00 0,52 0,18
153142 Push-in Y-fitt QSY-1/4-8 29,00 0,52 0,14
153144 Push-in Y-fitt QSY-1/4-10 43,00 0,77 0,14
153145 Push-in Y-fitt QSY-3/8-10 52,00 0,77 0,12
153146 Push-in Y-fitt QSY-3/8-12 65,00 1,12 0,14
153147 Push-in Y-fitt QSY-1/2-12 81,00 1,12 0,11
153148 P/in Y-connect. QSY-4 8,00 0,39 0,39
153149 P/in Y-connect. QSY-6 11,00 0,48 0,35
153150 P/in Y-connect. QSY-8 15,00 0,69 0,37
153151 P/in Y-connect. QSY-10 25,00 1,02 0,33
153152 P/in Y-connect. QSY-12 37,00 1,53 0,33
153153 P/in Y-connect. QSY-6-4 10,00 0,42 0,34
153154 P/in Y-connect. QSY-8-6 14,00 0,55 0,31
153155 P/in Y-connect. QSY-10-8 23,00 0,80 0,28
153156 P/in Y-connect. QSY-12-10 35,00 1,19 0,27
153157 Push b/head con QSS-4 11,00 0,26 0,19
153158 Push b/head con QSS-6 15,00 0,32 0,17
153159 Push b/head con QSS-8 19,00 0,46 0,19
153160 Push b/head con QSS-10 38,00 0,68 0,14
153161 Push b/head con QSS-12 57,00 1,02 0,14
153172 Push-in Y-fitt QSYL-1/8-4 14,00 0,33 0,19
153173 Push-in Y-fitt QSYL-1/8-6 19,00 0,37 0,15
153174 Push-in Y-fitt QSYL-1/4-6 27,00 0,37 0,11
153175 Push-in Y-fitt QSYL-1/8-8 25,00 0,52 0,17
153176 Push-in Y-fitt QSYL-1/4-8 30,00 0,52 0,14
153178 Push-in Y-fitt QSYL-1/4-10 45,00 0,77 0,14
153179 Push-in Y-fitt QSYL-3/8-10 53,00 0,77 0,12
153180 Push-in Y-fitt QSYL-3/8-12 67,00 1,12 0,13
153181 Push-in Y-fitt QSYL-1/2-12 83,00 1,12 0,11
153182 Push-in t-fitt. QSTF-1/8-4-B 22,00 0,28 0,10
153183 Push-in t-fitt. QSTF-1/8-6-B 23,00 0,30 0,10
153185 Push-in t-fitt. QSTF-1/8-8-B 25,00 0,36 0,12
153200 Multi distrib. QST3-1/8-6-4 23,00 0,60 0,21
153201 Mult i distrib. QST3-1/4-8-6 36,00 0,77 0,17
153202 Multi distrib. QST3-3/8-10-8 59,00 1,12 0,15
153203 Multi distrib. QST3-6-4 16,00 0,71 0,36
153204 Multi distrib. QST3-8-6 22,00 0,94 0,34
153205 Multi distrib. QST3-10-8 33,00 1,37 0,33
153206 Multi distrib. QSQ-1/8-4 21,00 0,57 0,22
153207 Multi distrib. QSQ-1/4-4 29,00 0,57 0,16
153208 Multi distrib. QSQ-1/8-6 29,00 0,70 0,19
153209 Multi distrib. QSQ-6-4 14,00 0,68 0,39
153210 Multi distrib. QSQ-8-6 20,00 0,87 0,35
153211 Multi distrib. QSLV2-1/8-4 30,00 0,83 0,22
153212 Multdistrib. QSLV2-1/8-6 31,00 0,93 0,24
153213 Multi distrib. QSLV2-1/4-6 34,00 0,93 0,22
153214 Multi distrib. QSLV2-1/8-8 46,00 1,40 0,24
153215 Multi distrib. QSLV2-1/4-8 49,00 1,40 0,23
153216 Multi distrib. QSLV2-3/8-8 55,00 1,40 0,20
153217 Multi distrib. QSLV2-1/4-10 86,00 2,08 0,19
153218 Multi distrib. QSLV2-3/8-10 91,00 2,08 0,18
153219 Multi distrib. QSLV2-3/8-12 154,00 2,83 0,15
153220 Multi distrib. QSLV2-1/2-12 163,00 2,83 0,14
153221 Multi distrib. QSLV3-1/8-4 38,00 1,22 0,26
153222 Multi distrib. QSLV3-1/8-6 40,00 1,37 0,27
153223 Multi distrib. QSLV3-1/4-6 43,00 1,37 0,25
153224 Multi distrib. QSLV3-1/8-8 60,00 2,08 0,28
153225 Multi distrib. QSLV3-1/4-8 62,00 2,08 0,27
153226 Multi distrib. QSLV3-3/8-8 68,00 2,08 0,24
153227 Multi distrib. QSLV3-1/4-10 109,00 3,11 0,23
153228 Multi distrib. QSLV3-3/8-10 114,00 3,11 0,22
153229 Multi distrib. QSLV3-3/8-12 191,00 4,22 0,18
153230 Multi distrib. QSLV3-1/2-12 199,00 4,22 0,17
153312 Push-in fitting QSM-M3-3-I 2,00 0,05 0,20
153313 Push-in fitting QSM-M5-3-I 3,00 0,07 0,17
153314 Push-in fitting QSM-M3-4-I 2,00 0,04 0,16
153315 Push-in fitting QSM-M5-4-I 3,00 0,06 0,15
153317 Push-in fitting QSM-M5-6-I 5,00 0,07 0,10
153323 P/in connector QSM-3 1,00 0,02 0,16
153324 P/in connector QSM-4 2,00 0,06 0,24
153325 P/in connector QSM-6 3,00 0,08 0,21
153326 P/in connector QSM-4-3 2,00 0,07 0,28
153327 P/in connector QSM-6-4 3,00 0,07 0,19
153329 P/in connector QSM-6H-4 2,00 0,03 0,12
153330 Push-in L-fit QSML-M3-3 1,00 0,03 0,25
153331 Push-in L-fit QSML-M5-3 3,00 0,05 0,14
153332 Push-in L-fit QSML-M3-4 3,00 0,06 0,16
153333 Push-in L-fit QSML-M5-4 3,40 0,05 0,11
153335 Push-in L-fit QSML-M5-6 4,10 0,06 0,11
153343 Push-in L-conn. QSML-3 1,00 0,02 0,16
153344 Push-in L-conn. QSML-4 2,00 0,06 0,24
153345 Push-in L-conn. QSML-6 4,00 0,08 0,16
153346 Push-in L-conn. QSML-3H 1,00 0,04 0,32
153347 Push-in L-conn. QSML-4H 2,00 0,03 0,12
153348 Push-in L-conn. QSML-6H 3,00 0,04 0,11
153349 Push-in L-conn. QSML-4H-3 2,00 0,04 0,16
153351 Push-in t-fitt. QSMT-M3-3 2,00 0,04 0,17
153352 Push-in t-fitt. QSMT-M5-3 3,00 0,06 0,17
153353 Push-in t-fitt. QSMT-M3-4 4,00 0,09 0,18
153354 Push-in t-fitt. QSMT-M5-4 4,30 0,10 0,19
153356 Push-in t-fitt. QSMT-M5-6 6,00 0,12 0,16
153358 Push-in t-fitt. QSMTL-M3-3 2,00 0,04 0,17
153359 Push-in t-fitt. QSMTL-M5-3 3,00 0,06 0,17
153360 Push-in t-fitt. QSMTL-M3-4 4,00 0,06 0,12
153361 Push-in t-fitt. QSMTL-M5-4 4,00 0,10 0,21
153363 Push-in t-fitt. QSMTL-M5-6 6,00 0,12 0,16
153365 Push-in t-conn. QSMT-3 2,00 0,03 0,12
153366 Push-in t-conn. QSMT-4 3,00 0,09 0,24
153367 Push-in t-conn. QSMT-6 5,00 0,12 0,19
153368 Push-in t-conn. QSMT-4-3 3,00 0,10 0,27
153369 Push-in t-conn. QSMT-6-4 5,00 0,11 0,18
153371 P/in Y-connect. QSMY-4 3,00 0,09 0,24
153372 P/in Y-connect. QSMY-6 6,00 0,12 0,16
153373 P/in Y-connect. QSMY-4-3 3,00 0,05 0,13
153374 P/in Y-connect. QSMY-6-4 5,00 0,10 0,16
153378 P/in X-connect. QSMX-3 5,00 0,16 0,26
153379 P/in X-connect. QSMX-4 4,00 0,12 0,24
153380 P/in X-connect. QSMX-6 7,00 0,16 0,18
153468 Shut-off valve HE-2-QS-8 28,00 0,86 0,25
154760 Push-in fitting QS-1/8-8-SA 16,00 0,23 0,12
188858 Push-in fitting QS-CM-1/8-4 8,30 0,13 0,13
188861 Push-in fitting QS-CM-1/8-6 9,30 0,16 0,14
188870 Push-in L-fit QSL-CM-1/8-6 14,00 0,21 0,12
188873 Push-in L-conn. QSL-CM-4 5,10 0,26 0,41
188874 Push-in L-conn. QSL-CM-6 7,30 0,32 0,35
188875 Push-in t-fitt. QST-CM-M5-4 10,00 0,32 0,25
188876 Push-in t-fitt. QST-CM-1/8-4 13,00 0,29 0,18
188877 Push-in t-fitt. QST-CM-1/4-4 22,00 0,29 0,11
188878 Push-in t-fitt. QST-CM-M5-6 16,00 0,39 0,20
188879 Push-in t-fitt. QST-CM-1/8-6 17,00 0,37 0,17
188880 Push-in t-fitt. QST-CM-1/4-6 25,00 0,37 0,12
188884 Push-in t-conn. QST-CM-4 7,00 0,39 0,45
188885 Push-in t-conn. QST-CM-6 11,00 0,48 0,35
189264 Suct.cup w conn ESS-2-SN 0,07 0,07 4,95
189274 Suct.cup w conn ESS-6-SN 0,15 0,15 8,00
189279 Suct.cup w conn ESS-8-SN 0,14 0,14 8,00
190979 Suction cup ESV-20-SN 1,60 1,60 8,00
190984 Suction cup ESV-30-SN 2,70 2,70 8,00
190989 Suction cup ESV-40-SN 7,40 7,40 8,00
190994 Suction cup ESV-50-SN 11,40 11,40 8,00
190999 Suction cup ESV-60-SN 21,90 21,90 8,00
191003 Suction cup ESV-80-SN 32,80 32,80 8,00
191007 Suction cup ESV-100-SN 58,80 58,80 8,00
 
Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250
 

Giỏ hàng

Sản Phẩm Bán Nhiều


Hỗ trợ trực tuyến

Lê Thanh Duy
090 444 8763
Phạm Đức Thuận
0909 624 998

Khách hàng Online

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 347

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9140

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3413322

Our Partners
          UY TÍN                                CHẤT LƯỢNG                               GIÁ TRỊ THỰC                                HỖ TRỢ 24/24                                                        
Tag tìm kiếm:

thiet ke giao dien hmi, scada | chuyen sua chua may moc cong nghiep chinanha phan khoi thiet bi khi nen smc nha phan phoi siemens | nha phan phoi schneider siemens | nha phan phoi plc mitsubishi | nha phan phoi autonics |