06:25 EDT Thứ bảy, 20/10/2018
TỔNG ĐẠI LÝ BỘ LỌC NHIỄU NGUỒN, LỌC NHIỄU BIẾN TẦN PIONEER TẠI VIỆT NAM

Trang nhất » Rao Vặt » Thiết bị cũ đã qua sử dụng


Xem ảnh lớn

Autonics Viet Nam

Đăng ngày 11-12-2014 10:01:49 PM - 502 Lượt xem Mã sản phẩm: R000009

Giá: 1 VND / 1 Bộ

Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng

Counter Autonics

buiding
-LA8N SERIES
-CTS-CTY-CTM SERIES
-FX, FS, F/L, FM/LM SERIES
 

Encoder Autonicsbuiding

-ROTARY ENCODER
-STEPPING MOTOR

Bộ điều khiển nhiệt độ

buiding
-TEMPERATURE CONTROLLER (Digital)
-TEMPERATURE CONTROLLER ( Analog )
-TEMPERATURE CONTROLLER ( PID )

Timer Autonics

buiding

-TIMER DIGITAL
-TIMER ANALOG

Đồng hồ đo đa năng Autonics

buiding
-ĐỒNG HỒ VOLT/AMPERE
-ĐỒNG HỒ ĐO TỐC ĐỘ
-DISPLAY UNIT
 

Cảm biến tiệm cận Autonics

buiding
-CẢM BIẾN TỪ
-CẢM BIẾN ĐIỆN DUNG
-CẢM BIẾN QUANG
-CẢM BIẾN ÁP SUẤT
-BỘ ĐIỀU KHIỂN SENSOR
-BỘ NGUỒN DC

Encoder model E40S6-600-3-N-24 Diameter 40mm Shaft Autonics encoder/rotary encoderencoder
 

Incremental rotary encoder model E40S6-600-3-N-24 Diameter 40mm Shaft Autonics encoder/rotary encoderencoder

Mã Code chọn thiết bị Autonic
Code Code Code Code
Autonic Autonic Autonic Autonic
E40S6-1-3-T-24
E40S6-2-3-T-24
E40S6-5-3-T-24
E40S6-10-3-T-24
E40S6-12-3-T-24
E40S6-15-3-T-24
E40S6-20-3-T-24
E40S6-23-3-T-24
E40S6-25-3-T-24
E40S6-30-3-T-24
E40S6-35-3-T-24
E40S6-40-3-T-24
E40S6-45-3-T-24
E40S6-50-3-T-24
E40S6-60-3-T-24
E40S6-75-3-T-24
E40S6-100-3-T-24
E40S6-120-3-T-24
E40S6-150-3-T-24
E40S6-192-3-T-24
E40S6-200-3-T-24
E40S6-240-3-T-24
E40S6-250-3-T-24
E40S6-256-3-T-24
E40S6-300-3-T-24
E40S6-360-3-T-24
E40S6-400-3-T-24
E40S6-500-3-T-24
E40S6-512-3-T-24
E40S6-600-3-T-24
E40S6-800-3-T-24
E40S6-1000-3-T-24
E40S6-1024-3-T-24
E40S6-1200-3-T-24
E40S6-1500-3-T-24
E40S6-1800-3-T-24
E40S6-2000-3-T-24
E40S6-2048-3-T-24
E40S6-2500-3-T-24
E40S6-3000-3-T-24
E40S6-3600-3-T-24
E40S6-1-3-N-24
E40S6-2-3-N-24
E40S6-5-3-N-24
E40S6-10-3-N-24
E40S6-12-3-N-24
E40S6-15-3-N-24
E40S6-20-3-N-24
E40S6-23-3-N-24
E40S6-25-3-N-24
E40S6-30-3-N-24
E40S6-35-3-N-24
E40S6-40-3-N-24
E40S6-45-3-N-24
E40S6-50-3-N-24
E40S6-60-3-N-24
E40S6-75-3-N-24
E40S6-100-3-N-24
E40S6-120-3-N-24
E40S6-150-3-N-24
E40S6-192-3-N-24
E40S6-200-3-N-24
E40S6-240-3-N-24
E40S6-250-3-N-24
E40S6-256-3-N-24
E40S6-300-3-N-24
E40S6-360-3-N-24
E40S6-400-3-N-24
E40S6-500-3-N-24
E40S6-512-3-N-24
E40S6-600-3-N-24
E40S6-800-3-N-24
E40S6-1000-3-N-24
E40S6-1024-3-N-24
E40S6-1200-3-N-24
E40S6-1500-3-N-24
E40S6-1800-3-N-24
E40S6-2000-3-N-24
E40S6-2048-3-N-24
E40S6-2500-3-N-24
E40S6-3000-3-N-24
E40S6-3600-3-N-24
E40S6-1-3-V-24
E40S6-2-3-V-24
E40S6-5-3-V-24
E40S6-10-3-V-24
E40S6-12-3-V-24
E40S6-15-3-V-24
E40S6-20-3-V-24
E40S6-23-3-V-24
E40S6-25-3-V-24
E40S6-30-3-V-24
E40S6-35-3-V-24
E40S6-40-3-V-24
E40S6-45-3-V-24
E40S6-50-3-V-24
E40S6-60-3-V-24
E40S6-75-3-V-24
E40S6-100-3-V-24
E40S6-120-3-V-24
E40S6-150-3-V-24
E40S6-192-3-V-24
E40S6-200-3-V-24
E40S6-240-3-V-24
E40S6-250-3-V-24
E40S6-256-3-V-24
E40S6-300-3-V-24
E40S6-360-3-V-24
E40S6-400-3-V-24
E40S6-500-3-V-24
E40S6-512-3-V-24
E40S6-600-3-V-24
E40S6-800-3-V-24
E40S6-1000-3-V-24
E40S6-1024-3-V-24
E40S6-1200-3-V-24
E40S6-1500-3-V-24
E40S6-1800-3-V-24
E40S6-2000-3-V-24
E40S6-2048-3-V-24
E40S6-2500-3-V-24
E40S6-3000-3-V-24
E40S6-3600-3-V-24
E40S6-1-6-L-5
E40S6-2-6-L-5
E40S6-5-6-L-5
E40S6-10-6-L-5
E40S6-12-6-L-5
E40S6-15-6-L-5
E40S6-20-6-L-5
E40S6-23-6-L-5
E40S6-25-6-L-5
E40S6-30-6-L-5
E40S6-35-6-L-5
E40S6-40-6-L-5
E40S6-45-6-L-5
E40S6-50-6-L-5
E40S6-60-6-L-5
E40S6-75-6-L-5
E40S6-100-6-L-5
E40S6-120-6-L-5
E40S6-150-6-L-5
E40S6-192-6-L-5
E40S6-200-6-L-5
E40S6-240-6-L-5
E40S6-250-6-L-5
E40S6-256-6-L-5
E40S6-300-6-L-5
E40S6-360-6-L-5
E40S6-400-6-L-5
E40S6-500-6-L-5
E40S6-512-6-L-5
E40S6-600-6-L-5
E40S6-800-6-L-5
E40S6-1000-6-L-5
E40S6-1024-6-L-5
E40S6-1200-6-L-5
E40S6-1500-6-L-5
E40S6-1800-6-L-5
E40S6-2000-6-L-5
E40S6-2048-6-L-5
E40S6-2500-6-L-5
E40S6-3000-6-L-5
E40S6-3600-6-L-5
Autonics Autonics Autonics Autonics
Rotary encoder Rotary encoder Rotary encoder Rotary encoder
       
       
E40S6-1-2-T-24
E40S6-2-2-T-24
E40S6-5-2-T-24
E40S6-10-2-T-24
E40S6-12-2-T-24
E40S6-15-2-T-24
E40S6-20-2-T-24
E40S6-23-2-T-24
E40S6-25-2-T-24
E40S6-30-2-T-24
E40S6-35-2-T-24
E40S6-40-2-T-24
E40S6-45-2-T-24
E40S6-50-2-T-24
E40S6-60-2-T-24
E40S6-75-2-T-24
E40S6-100-2-T-24
E40S6-120-2-T-24
E40S6-150-2-T-24
E40S6-192-2-T-24
E40S6-200-2-T-24
E40S6-240-2-T-24
E40S6-250-2-T-24
E40S6-256-2-T-24
E40S6-300-2-T-24
E40S6-360-2-T-24
E40S6-400-2-T-24
E40S6-500-2-T-24
E40S6-512-2-T-24
E40S6-600-2-T-24
E40S6-800-2-T-24
E40S6-1000-2-T-24
E40S6-1024-2-T-24
E40S6-1200-2-T-24
E40S6-1500-2-T-24
E40S6-1800-2-T-24
E40S6-2000-2-T-24
E40S6-2048-2-T-24
E40S6-2500-2-T-24
E40S6-3000-2-T-24
E40S6-3600-2-T-24
E40S6-1-2-N-24
E40S6-2-2-N-24
E40S6-5-2-N-24
E40S6-10-2-N-24
E40S6-12-2-N-24
E40S6-15-2-N-24
E40S6-20-2-N-24
E40S6-23-2-N-24
E40S6-25-2-N-24
E40S6-30-2-N-24
E40S6-35-2-N-24
E40S6-40-2-N-24
E40S6-45-2-N-24
E40S6-50-2-N-24
E40S6-60-2-N-24
E40S6-75-2-N-24
E40S6-100-2-N-24
E40S6-120-2-N-24
E40S6-150-2-N-24
E40S6-192-2-N-24
E40S6-200-2-N-24
E40S6-240-2-N-24
E40S6-250-2-N-24
E40S6-256-2-N-24
E40S6-300-2-N-24
E40S6-360-2-N-24
E40S6-400-2-N-24
E40S6-500-2-N-24
E40S6-512-2-N-24
E40S6-600-2-N-24
E40S6-800-2-N-24
E40S6-1000-2-N-24
E40S6-1024-2-N-24
E40S6-1200-2-N-24
E40S6-1500-2-N-24
E40S6-1800-2-N-24
E40S6-2000-2-N-24
E40S6-2048-2-N-24
E40S6-2500-2-N-24
E40S6-3000-2-N-24
E40S6-3600-2-N-24
E40S6-1-2-V-24
E40S6-2-2-V-24
E40S6-5-2-V-24
E40S6-10-2-V-24
E40S6-12-2-V-24
E40S6-15-2-V-24
E40S6-20-2-V-24
E40S6-23-2-V-24
E40S6-25-2-V-24
E40S6-30-2-V-24
E40S6-35-2-V-24
E40S6-40-2-V-24
E40S6-45-2-V-24
E40S6-50-2-V-24
E40S6-60-2-V-24
E40S6-75-2-V-24
E40S6-100-2-V-24
E40S6-120-2-V-24
E40S6-150-2-V-24
E40S6-192-2-V-24
E40S6-200-2-V-24
E40S6-240-2-V-24
E40S6-250-2-V-24
E40S6-256-2-V-24
E40S6-300-2-V-24
E40S6-360-2-V-24
E40S6-400-2-V-24
E40S6-500-2-V-24
E40S6-512-2-V-24
E40S6-600-2-V-24
E40S6-800-2-V-24
E40S6-1000-2-V-24
E40S6-1024-2-V-24
E40S6-1200-2-V-24
E40S6-1500-2-V-24
E40S6-1800-2-V-24
E40S6-2000-2-V-24
E40S6-2048-2-V-24
E40S6-2500-2-V-24
E40S6-3000-2-V-24
E40S6-3600-2-V-24
E40S6-1-4-L-5
E40S6-2-4-L-5
E40S6-5-4-L-5
E40S6-10-4-L-5
E40S6-12-4-L-5
E40S6-15-4-L-5
E40S6-20-4-L-5
E40S6-23-4-L-5
E40S6-25-4-L-5
E40S6-30-4-L-5
E40S6-35-4-L-5
E40S6-40-4-L-5
E40S6-45-4-L-5
E40S6-50-4-L-5
E40S6-60-4-L-5
E40S6-75-4-L-5
E40S6-100-4-L-5
E40S6-120-4-L-5
E40S6-150-4-L-5
E40S6-192-4-L-5
E40S6-200-4-L-5
E40S6-240-4-L-5
E40S6-250-4-L-5
E40S6-256-4-L-5
E40S6-300-4-L-5
E40S6-360-4-L-5
E40S6-400-4-L-5
E40S6-500-4-L-5
E40S6-512-4-L-5
E40S6-600-4-L-5
E40S6-800-4-L-5
E40S6-1000-4-L-5
E40S6-1024-4-L-5
E40S6-1200-4-L-5
E40S6-1500-4-L-5
E40S6-1800-4-L-5
E40S6-2000-4-L-5
E40S6-2048-4-L-5
E40S6-2500-4-L-5
E40S6-3000-4-L-5
E40S6-3600-4-L-5
Autonics Autonics Autonics Autonics
Rotary encoder Rotary encoder Rotary encoder Rotary encoder

E40H10-1000-3-N-24; E40H10-100-3-V-24; E40H10-3600-3-N-24; E40H10-400-3-T-24; 
E40H10-512-3-V-5; E40H12-1000-3-T-24; E40H12-100-3-N-24; E40H12-1024-3-N-24; 
E40H12-1024-3-V-24; E40H12-1024-3-V-5; E40H12-1024-6-L-5; E40H12-2000-6-L-5; 
E40H12-2048-3-T-24; E40H12-2048-3-V-24; E40H12-240-3-T-24; E40H12-3600-6-L-5; 
E40H12-5000-3-N-5; E40H12-5000-6-L-5; E40H12-500-3-N-24; E40H12-60-3-N-24; 
E40H6-1000-6-L-5; E40H6-1024-3-T-24; E40H6-1024-6-L-5; E40H6-200-3-T-24; 
E40H6-2500-6-L-5; E40H6-3000-3-N-24; E40H6-360-3-T-24; E40H8; 
E40H8-1000-3-T-24; E40H8-1000-3-N-24; E40H8-1000-3-N-5; E40H8-1000-3-V-24; 
E40H8-1000-6-L-5; E40H8-100-3-T-24; E40H8-100-3-N-24; E40H8-1024-3-T-24; 
E40H8-1024-3-N-24; E40H8-1024-3-V-24; E40H8-1024-6-L-5; E40H8-200-3-N-24; 
E40H8-2500-6-L-5; E40H8-3600-3-V-5; E40H8-3600-6-L-5; E40H8-5000-3-N-24; 
E40H8-5000-6-L-5; E40H8-500-3-T-24; E40H8-500-3-N-24; E40H8-500-6-L-5; 
E40H8-600-3-N-24; E40H8-600-3-V-24; E40HB12-100-3-T-24; E40HB12-5000-6-L-5; 
E40HB6-360-3-T-24; E40HB8; E40HB8-1000-6-L-5; E40HB8-1024-3-T-24; 
E40HB8-2500-3-N-24; E40HB8-2500-6-L-5; E40HB8-3600-3-T-24; E40HB8-360-6-L-5; 
E40HB8-60-3-N-24; E40S6-1000-3-T-24; E40S6-1000-3-N-24; E40S6-1000-3-V-24; 
E40S6-1000-6-L-5; E40S6-100-3-T-24; E40S6-100-3-N-24; E40S6-1024-3-T-24; 
E40S6-1024-3-N-24; E40S6-1024-3-V-24; E40S6-1024-6-L-5; E40S6-1200-3-N-24; 
E40S6-2000-3-T-24; E40S6-2000-3-N-24; E40S6-2000-6-L-5; E40S6-200-3-T-24; 
E40S6-2500-3-T-24; E40S6-2500-3-N-24; E40S6-2500-6-L-5; E40S6-3000-3-T-24; 
E40S6-3000-3-N-5; E40S6-300-3-T-24; E40S6-300-3-N-24; E40S6-30-3-T-24; 
E40S6-3600-3-T-24; E40S6-3600-3-V-24; E40S6-3600-3-V-5; E40S6-3600-6-L-5; 
E40S6-360-3-T-24; E40S6-360-3-V-24; E40S6-5000-3-N-24; E40S6-500-3-T-24; 
E40S6-500-3-N-24; E40S6-500-3-V-24; E40S6-500-3-V-5; E40S6-50-3-V-24; 
E40S6-512-6-L-5; E40S6-600-3-T-24; E40S6-600-3-N-24; E40S6-60-3-T-24; 
E40S6-800-3-N-24; E40S8-1000-3-T-24; E40S8-1000-6-L-5; E40S8-100-3-T-24; 
E40S8-1024-3-T-24; E40S8-200-3-T-24; E40S8-2048-3-V-24; E40S8-360-3-T-24; 
E40S8-50-3-T-24; E40S8-50-3-N-24; E40S8-60-3-N-24;
Sản phẩm này không có hình ảnh khác
Số ký tự được gõ là 250

Sản phẩm cùng loại

Thiết bị tự động hóa Siemens cũ Thiết bị tự động hóa Siemens cũ
Cần bán PLC Siemens đang có sẵn (cập nhật 24/24), giá tốt nhất :   PLC S7-200, S7-300 mới : Bảo hành 1 năm   - S7-200 PLC CPU222 : 6ES7212-1BB23-0XB8, 6ES7212-1AB23-0XB8 - S7-200 PLC CPU224 : 6ES7214-1BD23-0XA8, 6ES7214-1AD23-0XA8 6ES7214-1BD23-0XA0, 6ES7214-1AD23-0XA0 - S7-200 PLC CPU224XP : 6ES7214-2BD23-0XA8, 6ES7214-2AD23-0XA8 6ES7214-2BD23-0XA0, 6ES7214-2AD23-0XA0 - S7-200 PLC CPU226 : 6ES7216-2BD23-0XA8, 6ES7216-2AD23-0XA8 6ES7216-2BD23-0XA0, 6ES7216-2AD23-0XA0 - S7-200 PLC Modules : EM221, EM222, EM223, Analog EM231, EM232, EM235...   - S7-300 SM323 : 6ES7323-1BL00-0AA0 : 16 IN + 16 OUT - S7-300 SM331 : 6ES7331-1KF02-0AB0 : 8AI, 13 bit, Pt100 - S7-300 SM331 : 6ES7331-7KF02-0AB0 : 8AI, 12/14 bit, Pt100   Cần bán màn hình HMI Siemens cũ - mới - TP177 Micro : 6AV6640-0CA11-0AX1 - TP177A : 6AV6642-0AA11-0AX1 - OP77B : 6AV6641-0CA01-0AX0 - OP7-PP : 6AV3607-1JC00-0AX1 - KTP400 : 6AV6647-0AA11-3AX0 : 4 inch, nút nhấn và cảm ứng, mono LCD, MPI-DP-Profinet - KTP600 : 6AV6647-0AD11-3AX0 : 5.7 inch, nút nhấn và cảm ứng, 256 màu, MPI-DP-Profinet - KTP400 : 6AV2124-2DC01-0AX0 : 4 inch, nút nhấn và cảm ứng, 16 triệu màu, MPI-DP-Profinet - KP400 : 6AV2124-1DC01-0AX0 : 4 inch, nút nhấn, 16 triệu màu, MPI-DP-Profinet - KP700 : 6AV2124-1GC01-0AX0 : 7 inch, nút nhấn, 16 triệu màu, MPI-DP-Profinet - TP700 : 6AV2124-0GC01-0AX0 : 7 inch, cảm ứng, 16 triệu màu, MPI-DP-Profinet   - Cáp lập trình Siemens S7-200/300/400 : 6ES7972-0CB20-0XA0 - Cáp Profibus 100m : 6XV1830-0EH10     Cần bán PLC cũ : Bảo hành 1 tháng, tình trạng mới từ 70-90%, xem hình đi kèm - LOGO 12/24RC/230RC : 10 IN + 4 OUT - CPU216 : 6ES7216-2BD00-0AB0 - CPU224 : 6ES7224-1BD22-0AB0 ; 6ES7224-1AD22-0AB0 - CPU224XP : DC 14 IN + 10 OUT Relay, Analog 2 IN + 1 OUT giá - CPU226 : DC 24 IN + 16 OUT, 2 port COM giá - Module EM: EM222, EM223, EM231, EM232, EM235 giá từ - CPU314C-2DP : 6ES7314-6CF02-0AB0 : Digital 24 IN + 16 OUT, Analog 4 IN + 1 OUT giá - CPU314 : 6ES7314-1AF10-0AB0 giá 4tr - CPU314 : 6ES7314-1AE01-0AB0 giá 3tr - CPU315-2DP : 6ES7315-2AF03-0AB0 - Simatic Net CP343-1: 6GK7343-1CX10-0XE0 - SM321 : DC 16 IN hoặc 32 IN - SM322 : DC 16 OUT RELAY hoặc 32 OUT - SM323 : DC 16 IN + 16 OUT - SM331 : 6ES7331-7NF00-0AB0 Analog 8 IN - SM331 : 6ES7331-7KF02-0AB0 Analog 8 IN - SM332 : 6ES7332-5HD01-0AB0 : Analog 4 OUT - PLC S5 CPU115U : 6ES5943-7UB11 - ET200S IM151-1 : 6ES7153-1AA05-0XB0 - ET200M IM153-2 : 6ES7153-2AA02-0XB0 - ET200M IM153-3 : 6ES7153-1AA03-0XB0 - Bộ nguồn SITOP 24V - 10A : 6EP1334-3BA00 - Thẻ nhớ MMC 512KB : 6ES7953-8LJ11-0AA0 - Thẻ nhớ MC 64KB : 6ES7951-0KF00-0AA0 dùng cho các PLC S7-300 đời cũ - Jack S7-300 loại 20 pin, 40 pin : - Jack Profibus : 6ES7972-0BB12-0XA0 - Module Profibus biến tần Micromaster : 6SE6400-1PB00-0AA0   Cần bán màn hình HMI Siemens cũ - HMI KTP400 : 6AV6647-0AA11-3AX0 : 4 inch, nút nhấn và cảm ứng, mono LCD, MPI-DP-Profinet - HMI K-TP178 Micro : 6AV6640-0DA11-0AX0 : 5.7 inch, nút nhấn và cảm ứng, mono LCD - Màn hình OP5 : 6AV3505-1FB01 - TD400C: 6AV6640-0AA0-0AX0 - TD200 : 6ES7272-0AA30-0YA1 - HMI TP170A : 6AV6545-0BA15-2AX0   Ngoài ra còn có PLC Lightech (China) : hàng mới 100%, BH 06 tháng, tương thích với PLC S7-200, dùng chung phần mềm với PLC Siemens - CPU224 : DC 14 IN + 10 OUT - CPU224XP : DC 14 IN + 10 OUT, Analog 2 IN + 1 OUT, 2 port COM - EM235 : Analog 4 IN + 1 OUT PLC Unimat (China) - CPU224 : DC 14 IN + 10 OUT, 2 COM port - CPU226 : DC 14 IN + 10 OUT, 2 port COM giá

Thiết bị tự động hóa...
R000001

1 VND

 

Hỗ trợ trực tuyến

Lê Thanh Duy
090 444 8763
Phạm Đức Thuận
0909 624 998

Khách hàng Online

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 318

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9111

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3413293

Our Partners
          UY TÍN                                CHẤT LƯỢNG                               GIÁ TRỊ THỰC                                HỖ TRỢ 24/24                                                        
Tag tìm kiếm:

thiet ke giao dien hmi, scada | chuyen sua chua may moc cong nghiep chinanha phan khoi thiet bi khi nen smc nha phan phoi siemens | nha phan phoi schneider siemens | nha phan phoi plc mitsubishi | nha phan phoi autonics |